Fløyter

Å velge riktig instrument er en viktig prosess for spillegleden. Økonomi spiller selvsagt også en viktig rolle, men det er ikke bestandig det dyreste instrumentet som passer best. Av og til kan det likevel bli dyrt å kjøpe for billig. Derfor er riktig rådgivning veldig viktig for å kunne vurdere hva som passer til ditt bruk - hvor står du nå ? hvilke ambisjoner har du ? hvor mye er du interessert i å jobbe videre ?

Vi har delt opp fløytene i 3 grupper : "musikkskole/korps", "student" og "profesjonell". Klikk på "din" gruppe ovenfor.

Hos Pan Musikk gir vi deg råd. Med bakgrunn i lang erfaring som musiker, pedagog og rådgiver, kan vi spare deg for "bomkjøp".

OBS! Alle priser er retningsgivende, ikke endelige, da de er utsatt for valutasvingninger, feil i listen kan også forekomme!


Forklaring av spesifikasjoner :

R    = åpne klaffer (Ringklaffer)

B    = h-fot (b-foot)

O    = offset g

#C  = ciss trilleklaff

G/A = G/A trilleklaff

H    = tykkvegget (heavy tube)