Student

Dette er instrumenter for den som ønsker noe mer å jobbe med. Mer "motstand", men også mere mulighet til å utvikle klang og artikulasjon - de finere nyansene av fløytespillet.

OBS! Alle priser er retningsgivende, ikke endelige, da de er utsatt for valutasvingninger, feil i listen kan også forekomme!

Siden er under oppbygging, flere produkter kommer!!