Student

Dette er instrumenter for den som ønsker noe mer å jobbe med. Mer "motstand", men også mere mulighet til å utvikle klang og artikulasjon - de finere nyansene av fløytespillet.

Forklaring av spesifikasjoner : O = offset G, etter min mening den beste løsningen både mekanisk og fysiognomist

                                            R = ringklaffer / åpne klaffer

                                            C = c-fot

                                            B = h(b)-fot

                                          #C = ciss-trilleklaff

                                            H = heavy tube / tykkvegget

OBS! Alle priser er retningsgivende, ikke endelige, da de er utsatt for valutasvingninger, feil i listen kan også forekomme!

Siden er under oppbygging, flere produkter kommer!!