Profesjonell

Tittelen sier vel sitt, - dette er de mest avanserte instrumentene for den som stiller de høyeste krav til mekanikk og klangegenskaper .Variabler er franske (sentrerte) klaffearmer, trukne eller påloddete tonehull, loddet (seamed) tube, ciss/g-a trille, ulik sølvgehalt fra 900 til 997 og gull fra 9 til 24 karat i skorstein, kamin, hodestykke, hele tuben eller tube OG mekanikken l 

Forklaring av spesifikasjoner : O = offset G, etter min mening den beste løsningen både mekanisk og fysiognomist

                                            R = ringklaffer / åpne klaffer

                                            C = c-fot

                                            B = h(b)-fot

                                          #C = ciss-trilleklaff

                                            H = heavy tube / tykkvegget

OBS! Alle priser er retningsgivende, ikke endelige, da de er utsatt for valutasvingninger, feil i listen kan også forekomme!


Flere produkter kommer!, ellers er det nesten ingen grenser for hva vi kan levere!

Hvis du ikke skulle finne det du leter etter her, kan vi formidle kontakt med flere utenlandske kolleger som har et enda større utvalg. Pan Musikk kan da stå for importen, eller du kan besørge det selv. Ved på å forhånd opplyse at du handler gjennom Pan Musikk, kan vi overta garantiansvaret og reparasjoner til din trygghet, men da er det viktig å klargjøre det - gjennom oss - på forhånd!