Profesjonell

Tittelen sier vel sitt, - dette er de mest avanserte instrumentene for den som stiller de høyeste krav til mekanikk og klangegenskaper .Variabler er franske (sentrerte) klaffearmer, trukne eller påloddete tonehull, loddet (seamed) tube, ciss/g-a trille, ulik sølvgehalt fra 900 til 997 og gull fra 9 til 24 karat i skorstein, kamin, hodestykke, hele tuben eller tube OG mekanikken l 

OBS! Alle priser er retningsgivende, ikke endelige, da de er utsatt for valutasvingninger, feil i listen kan også forekomme!


Siden er under oppbygging, flere produkter kommer!

Her kommer også modeller fra Altus, Haynes og flere. Ellers er det nesten ingen grenser for hva vi kan levere!